Bön för vår tid – en skogsperformance

ASOKO

OM: Audio-walk och live performance.
Pandemin har medfört isolering, inställda glädjeämnen och förluster. Bön för vår tid ser till vårt uppdämda behov av besjälad samvaro. En vandring i naturen där publiken bjuds in att vara både åskådare och deltagare. Längs vägen får vi uppleva text och sång på temat närhet och avstånd, längtan
efter människor vi varit nära genom livet och rädslan för ensamhet.Verket är platsspecifikt och samspelar med den omgivande naturen.
Texter av Jon Fosse och Sofia Broomé.ABOUT: Audio walk and live performance.
The pandemic has brought isolation, cancelled joys and losses. This piece tends to our long-felt need for inspired company. A walk in nature where the audience will be both participants and spectators. Along the way, there will be texts and music on the theme of closeness and distance - longing for people we have been close to during life and the fear of loneliness. The piece is site-specific and interacts with the surrounding nature.
Texts by Jon Fosse and Sofia Broomé.

Event Details

Genre: Performance

Language: Swedish, also includes English and Chinese.

Country: Sweden

Cyklopen

Fri 16th Sep 18:00

60 mins

150 kr

16 September 6.00pm (60 mins)

Cyklopen

Full Price: 150 kr

Conc: 100 kr×
×

Please Wait
Talking to the Box Office...